Відомість переоцінки основних засобів бланк

Документальне оформлення основних засобів: законодавчі вимоги, чи обов'язкові типові. Інвентарна картка обліку основних засобів: бланки, допустимі форми, приклади заповнення.